Структура

Сектор "Правно обслужване"

Ръководител сектор

Лилия Бояджиева

Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022
Главен юрисконсулт

Владимир Раковски

Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022
Главен юрисконсулт

Даниела Димитрова

Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022
Старши юрисконсулт

Райна Жекова

E-mail: rjekova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022