Структура

Отдел "Общежития, ремонтна и инвеститорска дейност"

Студентски град, блок 23 А - ниско тяло

Началник отдел

Пламен Пенев

E-mail: ppenev@unwe.bg
Телефон: (02) 816 58 62
Кабинет: 113