Структура

Отдел "Финансово-счетоводен"

Главен счетоводител и ръководител на отдел

Антоанелла Христова

E-mail: anell@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 636
Кабинет: П009
Заместник главен счетоводител

Ангел Тодоров

Телефон: +359 2 8195 220
Кабинет: П010