Структура

Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Директор
Заместник-директор
Координатор на РЦДО в София

Ирина Тодорова

E-mail: dmag1@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 343
Кабинет: 1030
Координатор на РЦДО в София

Даниела Рисина

E-mail: dmag2@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 343
Кабинет: 1030