Структура

Сектор "Администриране и мониторинг на университетския сайт"

Мениджър на сектор

Венко Андонов

E-mail: amuw@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 439
Кабинет: ИТ-012