Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: сряда, 04 март 2020 12:54

Стажантски позиции

С началото на новата година Център за социологически и психологически изследвания представя възможностите за стаж за студенти, обучаващи се в специалностите "Социология" и "Икономическа социология".

ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ – 1 – обща, текуща
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС

ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 2
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС
Подготовка и провеждане на количествено изследване

ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 3
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС
Обработка на данни от проведено количествено изследване

ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 4
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС
Работа с вторични данни (desk research)