Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: четвъртък, 15 юни 2017 23:05

Полезни връзки

Министерство на образованието и науката

http://www.minedu.government.bg/

Институт за изследване на обществата и знанието

http://issk-bas.org/

Българска социологическа асоциация

http://www.bsa-bg.org/index.php