Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: сряда, 04 март 2020 12:48

Приключили

ПРОЕКТ "Преглед и оценка на дейността на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“)"

Центърът за социологически и психологически изследвания на УНСС извърши преглед на дейността на ИА „Автомобилна администрация“ – МТ (ИААА) с цел оценка на корупционните уязвимости в работата й, и  формулира препоръки за ограничаването им.

Оценката се извърши в следните направления от дейността на ИААА:

- издаване на лицензи на Общността и лицензи за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

- организиране на изпити за придобиване правоспособност за управление на моторни превозни средства;

- контролна и административно-наказателна дейност.