Обновено: четвъртък, 15 юни 2017 22:46
Print Increase font size

Консултативен съвет

Доц. д-р Александър Стоянов Стоянов

_ce4cb_александър.jpgКатедра "Икономическа социология" 

Общоикономически факултет

CV: български

Служебен E-mail: stoyanov.alex@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 437

Кабинет: 2103

Повече на: http://blogs.unwe.bg/astoyanov/

Гл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева

_ce4cb_михаела.jpgКатедра "Икономическа социология"

Общоикономически факултет

CV: български

Служебен E-mail: misheva.mihaela@gmail.com

Телефон: (02) 8195 249

Кабинет: 2106

Повече на: http://blogs.unwe.bg/mmisheva/

Ас. д-р Мариета Борисова Христова

_ce4cb_мариета.jpgКатедра "Икономическа социология"

Общоикономически факултет

CV: български

Служебен E-mail: marieta_hristova@yahoo.co.uk

Личен E-mail: marieta.hristova@unwe.bg

Кабинет: 2106

Повече на: http://blogs.unwe.bg/marietahristova/

Ас. д-р Велина Костадинова Балканска

велина.jpgКатедра "Икономическа социология"

Общоикономически факултет

CV: български

Служебен E-mail: v.balkanska@unwe.bg

Личен E-mail: velina_balkanska@hotmail.com

Кабинет: 2102

Повече на: http://blogs.unwe.bg/vbalkanska/