Център за социологически и психологически изследвания

Обновено: вторник, 09 януари 2024 14:31

За ЦСПИ

Център за социологически и психологически изследвания е създаден с решение на академичен съвет на УНСС от 07.12.2016 г. ЦСПИ е наследник на Лаборатория за емпирични социологически изследвания.

ЦСПИ извършва социологически и психологически изследвания, обучение и консултации с теоретичен и приложен характер в областта на икономическия и социалния живот, както и на разработването, прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики.

Прикачени файлове:

application/pdf Правилник за устройството и дейността на ЦСПИ.pdf - 150 KB